Blog Foksteriery

07/05/2010

Wychowanie i szkolenie foksterierów

Filed under: — admin @ 19:22

Wychowanie i szkolenie foksteriera krótkowłosego

Foksterier krótkowłosy podczas zabawy

Foksterier krótkowłosy podczas zabawy

Podstawą rozważań jest teza, że najważniejsze znaczenie dla rozwoju psiego charakteru ma pierwsze pół roku jego życia. Badania potwierdziły zależność, że jeśli podczas tych sześciu miesięcy szczenię nie będzie miało okazji zetknąć się z określonymi bodźcami na dokładnie określonym etapie jego rozwoju, to nigdy już nie będzie umiało na nie prawidłowo reagować. Zaniedbania z tego okresu życia nigdy już nie da się nadrobić. Pewnego rodzaju agresje lub stany lęku mogą mieć podłoże w błędnej socjalizacji w młodości. Tak też jest z foksterierami  krótkowłosymi, które jako szczenięta przechodzą fazy życia podane przez badaczy. Podam cztery z kilku ważnych dla przyszłości psa.
Zwane krytycznymi
1) faza wegetatywna  pierwsze 14 dni życia
Szczenię zdane tylko na matkę
2) faza przejściowa 3-4 tygodnie
Pierwsze kontakty szczeniąt o charakterze socjalnym okres zaliczany do wczesnej socjalizacji
3) faza wpajania skojarzeń 4-7 tygodni
4) faza socjalizacji 8-12 tygodni    okres 8-10 tygodniem zwany fazą strachu
Silnie zindywidualizowany okres każde szczenię przechodzi inaczej.
W wymienionych okresach zaleca się rozważne zapoznawanie foksterierów krótkowłosych z maksymalną ilością rzeczy zjawisk, które mogą je spotkać w dorosłym życiu.

Foksteriery krótkowłose na spacerze

Foksteriery krótkowłose na spacerze

Mówimy tu również o wczesnym szkoleniu (nie klasycznym) – podstawą są badania wykazujące zdolności do nauki, które rozwijają się bardzo wcześnie. Z foksterierami krótkowłosymi przebiega to stosunkowo łatwo, gdyż cechą rasy jest duża pobudliwość przy stosunkowo słabym hamowaniu. Mówimy tu o wzmacnianiu pozytywnym . Np. mimo  krótkiej sierści  wskazane jest szczotkowanie (również względy higieny), głaskanie po grzbiecie, aby foksterier przyzwyczaił się do dotykania. Dalej wzmacnianie pozytywne, jeśli foks się czegoś wystraszył  nie współczujmy mu, nie litujmy się w nadzwyczajny sposób, gdyż wzmacniamy reakcje lękowe. Czasami cechy osobiste przeważają nad rasowymi, co może być kluczem przy umiejętnym postępowaniu do tego aby foks  stał się dzielnym. Niestety zapotrzebowanie na ładnego  grzecznego foksika spowodowało iż coraz więcej foksterierów krótkowłosych zatraca cech rasy (błysk w oku, napięcie wyrażane pięknie noszonym ogonem). Jeśli piesek  nie zaniedbał okresu edukacji  jak wynika z powyższych rozważań najlepszym okresem do jego kupna jest przedział między 7-12 tygodniem życia, co daje również podstawy do kupna zrównoważonego foksteriera w póżniejszym okresie życia.Wszystko to pokazuje, jak ważne są uwarunkowania genetyczne, doświadczenia z okresu szczenięcego (fazy życia) a zachowanie dorosłego psa.

Brak komentarzy

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress

© 2009 - 2015 Foksterier.com.pl - Hodowla Ganis - Foksteriery Krótkowłose